Hotline: 0912.702.801

Máy Xay Cà Phê

Máy xay cà phê Faema MF64

16.000.000 VND 23.900.000 VND

Máy xay cà phê Faema MF64 On Demand

21.000.000 VND 28.900.000 VND

Máy xay cà phê Casadio Eane

16.000.000 VND 23.900.000 VND

Máy xay cà phê Casadio Eane On Demand

21.000.000 VND 28.900.000 VND

Máy xay cà phê HC600

5.900.000 VND 12.900.000 VND