Hotline: 0912.702.801

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Máy pha cà phê Casadio Undici A1

43.000.000 VND 49.900.000 VND

Máy pha cà phê Casadio Undici A1 WD

47.000.000 VND 55.000.000 VND

Máy pha cà phê Casadio Undici A2

79.000.000 VND 89.900.000 VND

Máy pha cà phê Casadio Undici A2 WD

83.000.000 VND 95.000.000 VND

Máy pha cà phê Faema E98 RE Auto

75.000.000 VND 84.900.000 VND

Máy pha cà phê Faema E98 UP Auto

81.000.000 VND 99.000.000 VND

Máy pha cà phê Nuova Simonelli Appia II

80.000.000 VND 115.000.000 VND

Máy pha cà phê Breville 870 XL

19.000.000 VND 19.500.000 VND

Máy pha cà phê Breville 878

19.500.000 VND 19.500.000 VND

Máy pha cà phê Rancilio Classe 5 A1

59.000.000 VND 59.000.000 VND

Máy pha cà phê Rancilio Classe 5 A2

87.000.000 VND 99.000.000 VND

Máy xay cà phê Faema MF64

16.000.000 VND 23.900.000 VND

Máy xay cà phê Faema MF64 On Demand

21.000.000 VND 28.900.000 VND

Máy xay cà phê Casadio Eane

16.000.000 VND 23.900.000 VND

Máy xay cà phê Casadio Eane On Demand

21.000.000 VND 28.900.000 VND

Máy xay cà phê HC600

5.900.000 VND 12.900.000 VND